Dikuasakan oleh Blogger.

Isnin, 30 Mac 2015

LAMAN UTAMA

27 Mac 2015:  PINDAAN TARIKH PENILAIAN PSSC
Disenaraikan semula pindaan tarikh penilaian PSS Cemerlang bagi SK Aminuddin Baki, SMK Slim SJK(T) Ladang Cluny dan SMK Agama Slim River - Baca Lagi...

Sekian, terima kasih.
============================================
21 Mac 2015 : EDARAN BAHAN PKG-SEKOLAH
PKGSR telah mengedarkan bahan-bahan seperti di bawah ke sekolah-sekolah sejak Dis 2014.  Namun masih terdapat sekolah yang belum menerima beberapa item yang diedarkan.  Terdapat juga sekolah yang telah menerima tetapi belum mengembalikan SAP.
- CD MBMMBI
- Kalender 2015, Buletin BTPN
- Prosiding 'Pembelajaran Maya'
- Risalah Cybersafe

Sehubungan itu mohon wakil sekolah yang hadir ke mesyuarat GPM, GPB atau JKPA untuk berurusan dengan pihak PKG bagi perkara-perkara yang berkaitan.

Sekian, terima kasih.
===========================================
20 Mac 2015 : SURAT PANGGILAN & AGENDA MESYUARAT
Sila muat turun dokumen-dokumen berikut bagi tujuan mesyuarat JK GPM, GPB dan JKPA seperti yang dirancang.
- Surat Panggilan : GPMGPB; JKPA
- Agenda Mesyuarat : GPM; GPB; JKPA

Sekian, terima kasih.
===========================================
19 Mac 2015 : MESYUARAT GPM, GPB DAN JKPA 2015
PKG masih menunggu surat yang diuruskan secara pukal di peringkat PPD bagi semua PKG Daerah Btg.Padang.  Sehingga kini perancangan masih kekal dengan ketetapan asal bagi tarikh seperti berikut:
Mesy GPM : 24.03.2015; 2.15 ptg
Mesy GPB : 25.03.2015; 2.15 ptg
Mesy JKPA : 26.03.2015; 2.15 ptg

Sekian, terima kasih.
===========================================
16 Mac 2015:  PENILAIAN PSS CEMERLANG (ULANGAN)
Penilaian PSS Cemerlang (PSSC) akan dimulakan pada hari Selasa, 03 Mac 2015. Pihak sekolah boleh menggunakan borang penilaian PSSC bersama dengan borang pemantauan PKG-Sekolah sebagai senarai semak item yang bakal dinilai.
Pindaan - Baca Lagi...

Sekian, terima kasih.
============================================
13 Mac 2015 : INSTRUMEN PSS CEMERLANG
Untuk makluman PSSC Peringkat PKGSR masih menggunakan instrumen 'Keluaran 3'. Format peringkat kebangsaan akan digunakan semasa pelaksanaan di Peringkat Daerah Batang Padang 2015.Sekian, terima kasih.
===========================================
11 Mac 2015 : MESYUARAT GPM, GPB DAN JKPA 2015
Untuk makluman awal PKG akan melaksanakan mesyuarat-mesyuarat seperti di bawah mengikut tarikh dan masa seperti berikut:
Mesy GPM : 24.03.2015; 2.00 ptg
Mesy GPB : 25.03.2015; 2.00 ptg
Mesy JKPA : 26.03.2015; 2.00 ptg

Sekian, terima kasih.
===========================================
PEMBEKALAN CHARGING CART NETBOOK
Difahamkan bahawa 13 sekolah penerima netbook akan/telah menerima charging cart dalam 2 peringkat, iaitu penghantaran dan pemasangan (instalasi).  Setelah selesai peringkat pemasangan sekolah sepatutnya menerima SAP.  Sila hantar 2 salinan SAP ke PKG (1 untuk PKG dan 1 untuk BTPN) untuk tujuan laporan dan rekod.

Sekian, terima kasih.
===========================================
SOAL JAWAB PROGRAM BACAAN NILAM
Sila rujuk Laman Pengurusan Sumber Pendidikan untuk soalan-soalan berkaitan Program Nilam dan lain-lain maklumat berkaitan Pengurusan Sumebr Pendidikan.


Sekian, terima kasih.
===========================================
05 Mac 2015:  SENARAI BHN DIGITAL MBMMBI
Pihak sekolah diminta untuk semak senarai bahan digital MBMMBI dan Pendidikan Khas yang diedarkan oleh PKGSR sejak 2010.  Diharap rekod perolehan dan penggunaan bahan telah disediakan oleh pihak sekolah untuk persediaan audit pihak KPM.

Sekian, terima kasih.
===========================================
03 Mac 2015:  iQ-PSS DAN i-NILAM
Tahniah kepada sekolah-sekolah yang telah mulakan pengisian maklumat dalam iQ-PSS dan i-NILAM.  Bagi sekolah-sekolah yang belum memasukkan maklumat diminta untuk berbuat demikian sekurang-kurangnya bagi bahagian hadapan yang memaparkan maklumat sekolah.

Sekian, terima kasih.
============================================
27 Feb 2015:  PENILAIAN PSS CEMERLANG
Penilaian PSS Cemerlang (PSSC) akan dimulakan pada hari Selasa, 03 Mac 2015. Pihak sekolah boleh menggunakan borang penilaian PSSC bersama dengan borang pemantauan PKG-Sekolah sebagai senarai semak item yang bakal dinilai.
Pindaan - Baca Lagi...

Sekian, terima kasih.
============================================
26 Feb 2015:  KURSUS PSS UNTUK GPM
Dimaklumkan bahawa kursus Asas Pengurusan PSS akan diadakan pada 3-6 Mac 2015 di BTPN Perak untuk GPM/PPSS yang belum mengikuti sebarang kursus PSS.  Sila pastikan tuan/puan yang terlibat telah menerima surat panggilan dari BTPN Perak untuk rujukan dan tindakan tuan/puan

Sekian, terima kasih.
============================================
18 Feb 2015:  PENILAIAN PSS CEMERLANG
Untuk makluman awal sila ambil maklum bahawa penilaian PSS Cemerlang akan bermula pada 2 Mac 2015.  Pihak sekolah akan dimaklumkan selewat-lewatnya 2 hari  sebelum lawatan penilaian dibuat.

Sekian, terima kasih.
============================================ 
17 Feb 2015:  KEW.PA3 NETBOOK
Berkaitan rekod perolehan netbook pihak sekolah hanya perlu mengisi SATU (1) Kew.PA3 untuk keseluruhan 41 unit dan bukannya satu Kew.PA bagi setiap unit.  Dalam ruang Kuantiti nyatakan jumlah iaitu 41 unit.

Sila kepilkan bersama Kew.PA3 tersebut salinan senarai No.Siri bagi semua 41 unit netbook.

Sekian, terima kasih.
============================================
09 Feb 2015:  PEMBEKALAN NETBOOK KE SEKOLAH   
Sebanyak 13 sekolah telah dikenal pasti untuk menerima sejumlah 41 unit netbook untuk tujuan PdP tahun 2015.  Penghantaran dijadual berlaku pada10/02/2015.  Mohon pihak sekolah bersedia untuk penerimaan peralatan tersebut seperti berikut:
- Menyediakan tempat/bilik penyimpanan yang selamat
- Guru/Wakil yang bertanggungjawab menerima peralatan
- Menyempurnakan SAP untuk 4 salinan (Sekolah, SKMM, BTPN, PKG)
- (Delivery Order diuruskan antara syarikat penghantaraan dgn SKMM)
- Menyediakan Kew.PA3 stok Aset Sekolah (satu salinan ke PKG)

Sekian, terima kasih.
============================================
04 Feb : PEMILINAH T/NILAM & PSS CEMERLANG
Dimaklumkan sehingga 04.02.2015 masih terdapat sekolah yang belum menghantar borang penyertaan Tokoh Nilam dan PSS Cemerlang peringkat PKGSR.  Diingatkan bahawa hanya sekolah yang menghantar borang penyertaan akan dibuat penilaian seterusnya direkodkan sebagai mengambil bahagian.

Sekian, terima kasih.
============================================
29 Jan : EDARAN BHN BTPN-SEKOLAH
Wakil sekolah dijemput hadir ke PKGSR pada bila-bila waktu pejabat untuk mengambil buku Prosiding Amalan Terbaik Pengintergrasian Persekitaran Maya Negeri Perak Tahun 2014.

Sekian, terima kasih.
============================================
29 Jan : SIJIL KEHADIRAN BENGKEL FROG VLE
Peserta-peserta Bengkel Frog VLE Kohort 2 dan 3 (Kelompok PKGSR sahaja), yang dijalankan di PKG Bidor  pada 18-20 November 2014 boleh hadir ke PKGSR pada waktu pejabat untuk mengambil sijil kehadiran bengkel.

Sekian, terima kasih.
============================================
27 Jan : PENCALONAN GPM BARU
Semua GPM perlu mendapat surat lantikan dari Pengarah JPN untuk menepati jawatan guru luar norma.  GPM yang belum menghantar borang pencalonan boleh menghantar borang pencalonan tersebut ke PKG untuk dipanjangkan ke pihak berkaitan.

Sekian, terima kasih.
============================================
26 Jan: DATA PEROLEHAN BAHAN PSS
Maklumat perolehan bahan PSS sesi persekolahan 2015 diperlukan untuk perancangan pembangunan oleh pihak BTPN.  Sila kemaskini maklumat untuk tindakan PKG seterusnya. Sekian, terima kasih.
============================================
23 Jan: STATUS RESPON SEKOLAH-PKG
Beberapa status khususnya maklumat ekoran tindakan sekolah akan dipaparkan melalui Bar Navigasi untuk rujukan sekolah.
 
Sekian, terima kasih.
============================================
23 Jan: MAKLUMAT GPM/PPSS
Siaran 'Kursus Pemantapan PSS' bth: 16.01.2015 adalah dirujuk.
Mohon SEMUA GPM/PPSS kemaskini maklumat diri untuk rekod PKG serta tindakan-tindakan berkaitan.
 
Sekian, terima kasih.
============================================
16 Jan: KURSUS PEMANTAPAN PSS
BTPN Perak akan menganjurkan kursus seperti di atas untuk GPM/Penyelaras PSS yang belum pernah menghadiri kursus bidang PSS dan juga GPM/Penyelaras yang baru dilantik.

Mohon SEMUA GPM/PPSS kemaskini maklumat diri untuk tindakan PKGSR selanjutnya.
 
Sekian, terima kasih.
============================================
16 Jan: PEMILIHAN T/NILAM & PSSC 2015
Dipanjangkan surat JPN mengarahkan sekolah menyertai program-program berikut:
1) Pemilihan Tokoh Nilam
2) Anugerah PSS Cemerlang
 
Sekian, terima kasih.
============================================
13 Jan: SPS MODUL KEHADIRAN
1) Penggunaan SPS Modul Kehadiran ditangguh buat masa ini.
    - Guna 3 aplikasi sedia ada
2) Pengurusan SPS kini di bawah JPN/PPD
    - Rujuk JPN/PPD unit ICT untuk info lebih terperinci.
(Maklumat lanjut dalam proses kemaskini)

Sekian, terima kasih.
============================================
13 Jan:  PENGGUNAAN FROG VLE DI SEKOLAH
Merujuk surat KPM, KP(BTP-PENT)8800/4/2 Jld.13(2), bth: 9 Januari 2015, diingatkan kepada semua untuk memberi penekanan terhadap penggunaan Frog VLE di sekolah.  Ini termasuk sebaran dan penggunaan ID murid, guru dan ibu bapa. 

Sekian, terima kasih.============================================
12 Jan: BAHAN EDARAN PKG-SEKOLAH
Berikut adalah 3 bahan dari BTPN yang sedang diedarkan untuk sekolah-sekolah ahli.
- Kalender 2015
- Buletin BTPN Perak Edisi 1/2014
- Buletin BTPN Perak Edisi 2/2014

Wakil-wakil sekolah boleh mengambilnya di PKGSR pada bila-bila waktu pejabat.
Semak Status Edaran.
Sekian, terima kasih.
============================================
08 Jan:  PEMASANGAN PERALATAN MAKMAL VDI T/CLIENT
Dimaklumkan bahawa terdapat pemasangan perabot dan pengkabelan elektrik bagi Makmal VDI Thin-Client yang tidak sempurna.  Baca lagi.

Sila Respon:
SK Ulu Slim, SK Slim Village, SK Besout 4, SK Besout 5, SK Pos Tenau
============================================
06 Jan:  PELANJUTAN INTERIM SBB TAHUN 2015
Perkhidmatan Interim School Broadband dilanjutkan untuk sekolah-sekolah yang masih belum menerima perkhidmatan 1BestariNet. 
Baca lagi...
============================================
05 Jan:  SEMAK PENERIMAAN BAHAN 2015
Dimaklumkan bahawa sekolah-sekolah dibekalkan dengan bahan-bahan berikut bagi sesi persekolahan 2015:
1) CD MBMMBI (Semua Sekolah)
2) Netbook (13 Sekolah)

Mohon kenalpasti sama ada sekolah tuan/puan terlibat atau tidak agar dapat diambil tindakan sewajarnya.

Sekian, terima kasih.
============================================
08 Dis 2014:  PEMBEKALAN NETBOOK KE SEKOLAH
Sebanyak 13 sekolah telah dikenal pasti untuk menerima sejumlah 41 unit netbook untuk tujuan PdP tahun 2015.  Penghantaran dijadual berlaku pada AKAN DIMAKLUMKAN NANTI.  Mohon pihak sekolah bersedia untuk penerimaan peralatan tersebut seperti berikut:
- Menyediakan tempat/bilik penyimpanan yang selamat
- Guru/Wakil yang bertanggungjawab menerima peralatan
- Menyempurnakan SAP untuk 4 salinan (Sekolah, SKMM, BTPN, PKG)
- (Delivery Order diuruskan antara syarikat penghantaraan dgn SKMM)
- Menyediakan Kew.PA3 stok Aset Sekolah (satu salinan ke PKG)

Sekian, terima kasih.
============================================
13 Nov 2014:  KEM MEMBACA 1 MALAYSIA (KM1M)
Dimaklumkan bahawa PKGSR sedang mengumpul borang laporan pelaksanaan KM1M dari sekolah-sekolah.
Mohon kerjasama GPM/Penyelaras PSS untuk kembalikan borang yang telah dilengkapkan dalam bentuk hardcopy selewat-lewatnya 20 November 2014 untuk dibuat analisis sebelum dipanjangkan ke pihak atasan.  

Sekian, terima kasih.
============================================
10 Nov 2014:  SPS - MODUL KEHADIRAN MURID
Mohon kerjasama semua sekolah memastikan kehadiran murid ditanda menggunakan SPS.  PKG menerima senarai bagi beberapa maklumat termasuk sekolah yang belum menandakan kehadiran langsung serta maklumat pengisian kehadiran mulai 01 Okt hingga 06 Nov.

Untuk makluman, SPS Lite boleh digunakan sebagai alternatif bagi sekolah-sekolah yang mengalami capaian internet yang lembab/tidak stabil.

Sekian, terima kasih.
============================================
03 Okt 2014: BAHAN TAKLIMAT SPS
Bahan-bahan taklimat SPS yang digunakan pada 1-2 Okt sedang dalam proses untuk diedarkan melalui emel 1bestarinet dan blog PKGSR untuk rujukan dan digunakan oleh pihak sekolah.  Sila ikuti perkembangan penghantaran/muat naik bahan tersebut dari semasa ke semasa.

Bahan 1 : Bahan-bahan semasa taklimat

Bahan 2 : 'Main Slaid Taklimat' Ver.2 (Telah disunting)

Sekian, terima kasih.
============================================
29 Sep 2014: TAKLIMAT SPS UNTUK MODUL KEHADIRAN
JPN bersama PPD sedang menguruskan taklimat/bengkel SPS untuk seluruh sekolah negeri Perak.  Taklimat dijangka dijalankan pada 1 Okt, 2014 (untuk G/Besar dan Pengetua) dan 2 Okt, 2014 (untuk Admin 1 dan Admin 2).  Pihak sekolah diminta untuk rujuk portal PPDBP untuk maklumat taklimat yang dijangka akan dikeluarkan dalam masa terdekat.

Sekian, terima kasih.
===========================================
17 Sept 2014: PENUKARAN KATA LALUAN YES DONGLE ID
Pelaksanaan penukaran kata laluan Dongle ID telah bermula 9 September 2014 dan telah dimaklumkan melalui emel kepada semua sekolah melalui ID emel sekolah (schoolcode@1bestarinet.yes.my) dan ID Pentadbir Frog VLE Sekolah (vleadmin.schoolcode@yes.my). Pentadbir Frog VLE sekolah perlu memaklumkan kepada semua pengguna dongle sekolah berkenaan kata laluan baharu untuk Dongle ID dan tujuan penukaran kata laluan adalah untuk memastikan keselamatan penggunaan Dongle ID.

Sekiranya Pentadbir Frog VLE sekolah menghadapi masalah penukaran kata laluan dongle ID, boleh menghubungi Meja Bantuan 1BestariNet di talian 018-7998787 atau emel ke moesupport@ytlcomms.my.

Kerjasama dan sokongan pihak tuan/puan dalam perkara ini amat dihargai.

Disertakan Panduan tukar password dongle ID untuk panduan Sekolah.

Sekian, terima kasih. 
============================================ 

ARKIB 2014
ARKIB 2013
ARKIB 2012... 
ARKIB 2011...
ARKIB 2010...

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP