Dikuasakan oleh Blogger.

Khamis, 5 Mei 2016

BAHAN UNTUK MUAT TURUN

Instrumen Pemantauan & Penilaian
- Instrumen Pemantauan PKG-Sekolah
   * Lamp.2 Instru PSS, ICT & Teknologi Pendidikan
   * Lamp.6 : Pelaksanaan MBMMBI
   * Instrumen Pemantauan Pusat Akses Sekolah
   * Lamp.7,8,9,10,11 (Baru)
- Instrumen Penilaian PSS Cemerlang
   * Instr.PSSC Keluaran 3
   * Instr PSSC Peringkat Kebangsaan (2015)

Pengurusan ICT
- Jumlah Makmal
- Borang Laporan Capaian Internet 1BESTARINET
- Draf surat pengesahan peralatan ICT sekolah
- Garis Panduan NetBook 1 Malaysia
- Panduan membina Laman VLE 

Pengurusan Mesyuarat
- Agenda Mesy JK Kerja L&P

Buku Rekod
- Rekod Penggunaan PKG

SSQS - Penarafan Bestari
- Borang Pentadbir 1/2011
- Borang GPB/GICT 1/2011
- Borang Guru 1/2011
- Borang Murid 1/2011
- Manual Pengguna 1/2011
- Panduan Isi Borang 1/2011

Kurikulum
- Kamus BMLagu - Lagu Nilam
- Lagu Negaraku (Vokal)
- Lagu Negaraku (Instrumental)

Borang (Br)
- Br penamatan Intrim (TMSBB)
- Br Mohon GPM
- Br Mohon Guna PKG
- Br Mohon Berkhidmat di BTP/BTPN/PKG
- Br Mohon Jawatan GPM
- Br Mohon Jawatan GPB 
   * Tatacara Permohonan GPB
   * Sertakan bersama penyata perjawatan (Contoh)
   * Sertakan salinan KP & Surat Lant.GPB Terdahulu
- Br Tokoh NILAM
- Lampiran L/UPIM
- Lampiran A/1 - TVLCD
- Laporan KM1M - Lampiran B
 

Status
- Keputusan Pemilihan T/Nilam

Kampus Astro
- Saluran Kampus Astro

Bahan Kursus/Taklimat
- Takl.CD MBMMBI: Kata-Kata Aluan (2015)
- Takl.CD MBMMBI: Nota Taklimat (April 2015)

- Kr Integrasi TMK : 8 Teknik Video
- Kr Fail Tegak       : Nota Fail Tegak
- Kr Fail Tegak       : Kriteria Penghasilan Fail Tegak
- Kr Fail Tegak       : Borang Keratan Akhbar
- Kr Fail Tegak       : Muka Fail Tegak
- Kr Fail Tegak       : Tajuk Sisi Fail Tegak
- Kr SLICT            : - PPoint 1
- Kr Word 2007     : Edaran-PPoint 2003
- Kr Pelupusan Aset : Slaid Tatacara
- Kr Pengurusan Aset : Kew.PA1-32, KEW.PA-3
- Kr PPoint 2007    : Nota Slaid PPoint 2007
- Lat Frog F1           : Agenda Latihan


Bahan PSS
- Bhn utk Frame A4
- Contoh Almanak 1
- Fail Meja (Contoh)
- Fail Kuasa (Contoh)
- Karya Besar/Karya Agung
- Literasi Maklumat : Sukatan Pelajaran
- Rekod Perolehan Akhbar & Majalah
- Rekod Perolehan CD (Cth)
- Database bahan digital (CDRI/DVD)


Bahan Promosi
- Brosur PKGSR 2011

Surat Panggilan
- Tokoh Nilam Negeri

Khidmat Bantu
- Masalah Low Virtual Memory

Gambar
- T/Nilam - Pemenang SK Seri Besout
- T/Nilam - Pemenang a
- T/Nilam - Pemenang b
- T/Nilam - Pemenang c
- T/Nilam - Pemenang d 
- Gambar Aktiviti Sekolah 

Pekeliling
- Pekeliling Am Bil.1/2009 - Peroloehan ICT
- Anggaran Perbelanjaan 2011 

Lain - Lain

- UltraISO.Premium.Edition.9.3.6.2766  
- Digital AL-Quran


MBMMBI

- SK
- SMK

Tiada ulasan:

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP