Dikuasakan oleh Blogger.

Jumaat, 24 Disember 2010

PROJEK NAIKTARAF LAN SEKOLAH

Kementerian Pelajaran Malaysia telah melantik syarikat untuk melaksanakan kerja naiktaraf rangkaian kawasan setempat (LAN) di sekolah-sekolah yang terpilih. Bagi negeri Perak, sebanyak 136 sekolah terlibat di dalam projek ini. Manakala, syarikat yang bertanggungjawab melaksanakan kerja-kerja tersebut bagi negeri Perak ialah Pakatan Sahabat Sdn.Bhd.

Objektif Projek :
Menyediakan infrastruktur rangkaian bagi menyokong aplikasi web tv, espkb,ep,HRMIS, PnP aplikasi.
Menyediakan rangkaian yang secured.
Meluaskan penggunaan perkhidmatan rangkaian di sekolah.
Menyediakan infrastruktur rangkaian untuk sokongan aplikasi.
Mewujud satu sistem rangkaian yang teratur dan terurus.
Menyediakan infrastruktur rangkaian terkini kepada pengguna.

Skop kerja yang terlibat adalah seperti berikut :
Membuat lawatan tapak ke lokasi,
Melaksanakan pengkabelan UTP CAT6 di semua nod rangkaian,
Melaksanakan konfigurasi switches termasuk core dan access switch,
Melaksanakan konfigurasi VLAN. Mengintergrasi dengan rangkaian sedia ada,
Pemasangan, penggujian dan pentauliah bagi tujuan pengesahan pembayaran.

Tiada ulasan:

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP